Op.Dr. Banu Çiftçi
yükleniyor...
Randevu için
0212 215 55 50

Her sağlık kurumunda anne sütü ve emzirme teşvik edilmektedir. Bu konularda eğitim ve danışmanlık verilmektedir, bu amaçlarla emzirme odaları ya da köşeleri hazırlanmıştır.

Her kurumda destek ve eğitim için anne sütü ve emzirme konularında eğitimli sağlık personelleri hizmet vermektedir.

Sağlık kurumlarının tamamında anneler, anne adayları ve aileler eğitilmektedir. Herhangi bir sorunun varlığında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sorun annenin birlikteliğinde, sağlık personellerince yerinde çözülmektedir. Yanlış ya da eksik uygulama ve mesajların azaltılmasına ve düzeltilmesine, bebeklerin tamamının anne sütü ile beslenmesinin sağlanmasına, emzirme ile ilgili gelişen sorunların kısa sürede ve kalıcı olarak çözülmesine çalışılmaktadır. Zaten yüksek olan emzirmeye başlama oranları daha da yükselmiştir. Ama önemli olan emzirmenin ilk 6 ay boyunca tek besin kaynağı olarak sürdürülmesini sağlamaktır.

Anne sütü ve emzirmenin desteklenmesi toplumsal ve sosyal olarak da sağlanmalıdır, bu konuda hepimize görevler düşmektedir.

Emzirmenin doğal bir olay olduğunun benimsenmesi, toplum içinde ayıp ve kaçınılacak bir eylem olmaktan çıkarılması, uygun yer ve koşullar sağlandığında kesintiye uğramadan her yerde emzirmenin özendirilmesi, tüm kamuya açık yerlerde, emzirme için bölümlerin hazırlanması, toplumun, birlikte bulunduğu yerlerde, öncelikle insan ve özellikle bebek sağlığının zarar görebileceği her şeyden bu mekânların arındırılması, anne sağlığı ve bebek sağlığı ve gelişimi için kamuya açık mekânların insan sağlığına uygun, temiz, havalandırılmış ve rahat olmasının sağlanması son derece önemli ve gereklidir.a