Skip to main content
İlim ve Fen

İlim ve Fen

“Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.”
Mustafa Kemal Atatürk
Modern bilimin temel dayanaklarından birisi de hiçbir şey bilmediğimizi varsaymasıdır. Cehaleti kabullenir ve “bilmiyoruz” anlamına gelen Latince bir öğüt olan “ignomarus”a dayanır.
Şu ana kadar bildiğimizi sandığımız şeylerin zamanla yanlış çıkabileceğini de kabul eder; hiçbir kavram, fikir veya teori kutsal ve eleştiriden muaf değildir.
Cehaletimizi peşinen kabul ederek yeni bilgiye ulaşmayı hedefler; bunu da gözlemler yaparak ve sonra matematiksel araçlarla bu gözlemleri, kapsayıcı teorilere dönüştürerek gerçekleştirir.
Yuval Noah Harari’nin “Sapiens”ini okumadıysanız #drbanuciftcininkitapkulubu için tavsiye edeceğim kitaplar arasında. Herkesin anlayabileceği basitlikte yazışmış antropolojik bir kaynak niteliğinde. Yeni kitabı, Homo Deus’da şu an raflarda onu henüz bitirmedim.
Üstteki paragraf Sapiens’i okurken dikkatimi çekti ve yine Mustafa Kemal Atatürk’ün neredeyse yüzyıl önceki şu müthiş sözlerini aklıma getirdi;
“Sözlerim ileriki zamanlarda bilime ters düşerse, bilimi seçin”…
Mustafa Kemal Atatürk
Bu sözleri sanki, ileride putlaştırılma ihtimalinin önüne kendisi geçmek isteyecek kadar özel bir insan olduğunun kanıtı niteliğinde; günümüzde bunu iddia edenlere cevabını daha o zamandan verircesine…
İlim ve fennin haricinde mürşit aramak; gaflettir, cehalettir, delalettir…
En hakiki mürşidimizin; ilim ve fen olduğu bir dünya dileğiyle…

Related Posts

Tıpkı Banu Ablanız Gibi…

Dünya böyle olduğu için biz öyle değiliz; biz böyle olduğumuz için dünya öyle... Dünya değişsin...

Nasıl Uyuyor Bunlar? :)

Shortcut ?

Shortcutlar (kestirmeler) üzerine... Hele de kızsanız... Stoacı bakışla; bir gemiyle denize açılan ve fırtınayla oradan...