Skip to main content
Gebelikte zararlı olup olmadığını ya da gebelikte kullanılabilirliği araştıran bilimsel çalışmalar var mı?

Gebelikte zararlı olup olmadığını ya da gebelikte kullanılabilirliği araştıran bilimsel çalışmalar var mı?

Gebelik dönemindeki çoğu çalışmayı, ileriye dönük karşılaştırmalı çalışmalar şeklinde yapmak mümkün değildir. Çünkü ileriye dönük karşılaştırmalı çalışmalarda; bir gruba etkisi merak edilen bir madde ya da ilaç verilip, diğer gruba verilmez ve sonuçlar karşılaştırılır. Gebeliğe özgü çalışmalara  örnek verecek olursak, bir grup gebeye etkisini merak ettiğimiz bir ilacı verip diğer gruba vermeyerek, gebelik sonuçlarını değerlendirmemiz gerekir. Fakat bilinmeyen bir madde sadece çalışma sonucunu görmek için hiç bir gebeye uygulanamayacağından, böyle bir çalışma yapılması etik olmaz. Ayrıca sonuçların karşılaştırılabilmesi için diğer tüm faktörlerin her gebede aynı olması gerekir. Örneğin, gebelerin yaşı, genetik yapısı vs. Bunu sağlamak da mümkün değildir. Bir diğer sebep de bebekte görülebilecek herhangi bir sonuç sadece kullanılmış maddeye bağlanamaz. Başka risk faktörleri de sebep olmuş olabilir yani sebep-sonuç bağlantısı kurulamaz. Bu nedenle, gebelerde herhangi bir madde ya da uygulamanın zararlı olup olmadığına yönelik her tür çalışma çoğunlukla, sonradan bildirilmiş vakalar üzerinden ve hayvan deneyleri üzerinden yürüyen çalışmalar olarak kalmak zorundadır.

Related Posts

CNN İnsanlık Hali

Op. Dr. Banu Çiftçi – Facebook Live Yayını 27.07.2016

Canım meleğim…

Bir melek daha geldi... Bugün pazar değil miydi yahu, hastane hastane, kıtalar arası geziyorum, eski...