Skip to main content
Gebelikte Yaşam Biçimi ve Beslenmeye Dair Çalışmalar

Gebelikte Yaşam Biçimi ve Beslenmeye Dair Çalışmalar

Anne karnı da dahil yaşamın hiçbir döneminde, dengeli beslenme ve hareketli yaşamın yerine geçebilecek derecede olumlu bir faktör yoktur. Şimdi bazı çalışma sonuçlarıyla, buna bazı örnekler verelim. Tabi ki bu çalışmalar öncü nitelikte olup, kesin yargılara varabilmek için daha geniş ölçekli ve uzun dönem takipli çalışmaları gerektirir. Tıpta sebep-sonuç ilişkisi kurmak çok zordur. Çok sayıda kanıt olsa da 30- 40 yıl sonraki sonuçları sebebe bağlayabilmek için bu uzun süreçteki tüm diğer risklerin eşitlenmesi gerekir ve bu da çok zordur. Bu faktörler her ne kadar risk artırsa da kesin olacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla ideal koşulların sağlanamadığı bir gebelik öncesi veya gebelik yaşadıysanız bu panik olmanızı gerektirmez. Çoğu tedavi edilebilirdir veya en azından diğer risk faktörleri değiştirilebilir.

Gebelikte folic acid ve sinir sistemi hastalıkları ilişkisi

Gebelik öncesi ve gebelik sırasında folic acid takviyesi almak, doğacak bebeklerde, NTD adı verilen sinir sistemi hastalıklarının görülme olasılığını azaltıyor. Bu hastalıklar, döllenmeden 4 hafta içerisinde oluşur ve çoğu kadın bu dönemde gebe olduğunun bile farkında değildir. Dolayısıyla, folic acid takviyesini üreme çağındaki tüm kadınlar almalıdır.

Gebelikte folic acid ve erken doğum ilişkisi

Araştırmalarda, gebelik öncesi ve gebelik sırasında folic acid takviyesinin, NTD önleme dışında da faydaları olduğu gösterilmiş. Gebelikten 1 yıl önce folic acid takviyesi alan kadınlarda, erken doğum riski % 70 azalmış.

Gebelikte iyot eksikliği ve zekâ geriliği ilişkisi

Anne karnında ve erken çocukluk dönemindeki iyot eksikliğinin tiroit hormon yapımını önlediği ve beyin hasarına sebep olduğu iyi biliniyor. İyot eksikliği, dünyanın birçok yerinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, önlenebilir nadir zekâ geriliklerinin başında geliyor. Ülkelerin tüm dünyada buna yönelik aldığı önlemlerden biri, sofra tuzuna iyot eklenmesi olmuştur.

 

 

Gebelikte D Vitamini eksikliği ve kemik erimesi ilişkisi

Gebelikte D vitamini eksikliği, doğumda ve 8-9 yaşında, düşük kemik kitlesi ve ilerleyen yıllarda da kemik erimesi (osteoporoz) ile ilişkili bulunmuş.

Gebelikte E Vitamini eksikliği, çinko eksikliği ve astım ilişkisi

Gebelikte E vitamini alımı az olan annelerin bebeklerinde, astım sıklığı 5 kat daha fazla görülüyor. Aynı şekilde çinko eksikliğinde de astım görülmesinde 2 kat artış saptanmış.

Gebelikte annedeki stres, psikolojik durum ve dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu ilişkisi

8-9 yaş grubu çocuklarda yapılan bir araştırmada, dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu (ADHD) görülen çocukların annelerinin gebeliklerinin özellikle 12-22 haftalarını stresli geçirdiği saptanmış. Bebeğin Anne Karnında Başlayan Kişiliği

Sigara ve gebelik

Gebelikte sigara içiminin bebeğin gelişimini kötü etkilediği bilinen bir gerçek. Yine araştırma sonuçları, gebeliğinde sigara içen kadınlarda, düşükerken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin daha sık görüldüğünü kanıtlamış durumda. Sigaraya dair diğer bazı çalışma sonuçlarına göre ise; 3-5-33 yaş arası çocukluk döneminde obesite riskini artırıyor, ani bebek ölümü sendromunda 2-6 kat artışa sebep oluyor, dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu (ADHD) ve tip 2 diyabet riskini artırıyor. Yine bu çocuklar erişkin yaşa geldiklerinde, nikotin bağımlısı olma ihtimalleri artıyor. Ek olarak, gebelikte sigara içimi, çocuklarda daha fazla, kişilik ve davranış problemlerine sebep oluyor.

Alkol ve gebelik

Gebelikte alkol alımı tek başına doğacak bebekte, “fetal alko sendromu” denen özel bir hastalığa yol açıyor. Gelişmiş ülkelerdeki, önlenebilir nadir zekâ geriliklerinin başında da alkol tüketimi geliyor. Alkol aynı zamanda, düşük IQ, düşük akademik performans ve ölümle ilişkili. Yine bu çocuklar, ergenlik dönemi ve erişkin yaşamda, alkol bağımlılığına daha yatkın oluyorlar.

Gebelikte rahim içi gelişme geriliği ve erişkin yaşam ilişkisi

Gebelikte beslenme bozuklukları ve yetersiz beslenme, rahim içi gelişme geriliği ve düşük doğum ağırlının en önde gelen nedeni olmaya devam ediyor. Erişkin döneme de bu, kısa boy, hipertansiyon, tip 2 diyabet, kalp krizi ve felç riski olarak yansıyor.

Anne karnında kız bebek ve menapoz yaşı ilişkisi

Bir çalışma sonucuna göre, anneleri gebelikte sigara içen kız çocuklarında, erken menapoz riskinde artış saptanmış.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.