Skip to main content
Dünya Görüşü’m … 1

Dünya Görüşü’m … 1

Holistik kuram (Bütüncül Teori) (Benim dünya görüşüm) (1) “Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz, yaradanın suretleri, tecellileriyiz” diyorum ya hep; bunu sadece duygusallıktan ya da öyle hissettiğimden söylemiyorum. Benim hayata, evrene bakışımı anlatan bu görüşü baz alan gerek bilimsel gerek spirutuel, öğreti ve inanç sistemlerinden bahsetmek istiyorum… Kelime anlamı olarak “Hologram”; Yunanca holos-gramma, yani “tüm mesaj” demektir. Bir parçadan yola çıkarak, bütüne( tüm mesaja) ulaşılabilen 3 boyutlu görüntüleme tekniğini esas alır. Teknik kısmını ayrıca anlatacağım. Biz aynı anda hem bütünün bir parçası, hem de bütünün ta kendisiyiz. ‘Her şey bir’de ve ‘Bir, her şeyde’…” anlamına gelir. “Kozmos” ise “düzen” demektir ve “mikrokozmos” la insan; “makrokozmos” la da evren anlatılmaktadır. Sınırları tam belli olmayan bu ayrım, tüm mesajı yani bütünün bilgisini içerir. Tüm mesaj her zerrede tecelli eder.

Atom altı parçacıkların dönüş yörüngesi de güneş sistemimdeki gezegenlerin yörüngelerine benzer ve merkezi bir kuvet etrafında belirli bir çekimle döner. Mevlevilikteki “sema” da tasvir edilenlerden biri de budur. “Kendini okyanusta bir damla sanma, o damladaki okyanussun” der Mevlana… Evrendeki her zerre, tüm evrenin bilgisini içinde taşır, tıpkı vücudumuz gibi… Vücudumuzdaki her hücre, DNA sında tüm vücuda dair bilgiyi aynı anda taşır ama hangi sisteme dahilse sadece o sistemin bilgisini kullanır. Yani parmağımızın ucundaki bir hücre aynı zamanda böbreklerimize dair de bilgiyi kütüphanesinde taşır ama kullanmaz. “Ey insan, sende âlemler gizlidir…” der Hz. Ali.

—- Devam edecek—–

Related Posts

Öylesine İşte…

Gülümse, hadi gülümse... Bulutlar gitsin... Kadınlar gülsün, adamlar gülsün, çocuklar gülsün... Hep huzur olsun... Hep...

Saç Bakımım :)

İftar

İftar vaktimiz yaklaşırken, sizlerle Uganda'da gittiğimiz yetimhaneden kurban kesip dağıttığımızdaki fotoğrafı paylaşmak istedim. (Bu kan...

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.