Skip to main content
Amniyosentez nedir?

Amniyosentez nedir?

Amniyosentez, bebeğin etrafını saran sıvıdan örnek alma işlemidir. Girişimsel bir tanı işlemdir ve riskleri vardır. Amniyosentez özellikle bebeğin kromozomal olarak bir bozukluğa sahip olduğunu düşündüğümüz durumlarda yapılır. Örneğin Down Sendromu şüphemiz olduğunda. Bunun dışında, bebekte anne karnında bir enfeksiyondan şüphelendiğimiz, bebeğin akciğer gelişiminin yeterli olup olmadığını anlamak ya da kan uyuşmazlığı durumunda bebeğin iyi olup olmadığını anlamak için de amniyosentez yaparız. 

Amniyosentez bir tanı testidir ve 2 li 3 lü yada 4 lü tarama testleri sonucunda yüksek risk çıktığında kesin tanı için yapılır. 

Son yıllarda kullanıma giren anne kanından yapılan testin de bir tarama testi olduğu unutulmamalıdır. Eğer bu testte yüksek risk çıkarsa, aynı şekilde amniyosentez gibi bir tanı testiyle teyit edilmesi gerekir. Her durumda her anne adayı tüm bu testler hakkında bilgilendirilmeli ve hangisinin yapılacağına doktoruyla beraber karar vermelidir. Bazı durumlarda, anne adayının direkt olarak amniyosentez yaptırma hakkı olduğunu da riskleriyle beraber bilmesi gerekir. 

Amniyosentezde korkulan, 200 de 1 olasılıkla gebeliğin, bebeğin kaybedilmesidir. Girişimsel bir işlem olduğundan bebeğin etrafını saran zar, zarar görüp bebek kaybedilebilir. Ancak özellikle bir kromozomal hastalık riski saptandığı durumlarda, 1/200 ihmal edilebilecek bir orandır. Sonuç olarak, karar ailenindir. 

Amniyosentez, poliklinik koşullarında yapılır. Uygun dönem; 16 ila 20. gebelik haftası arasıdır. Karnın steril bir maddeyle temizlenmesi sonrasında, uygun olan bir bölgeden, ultrason eşliğinde ince bir iğneyle karına girilip, yeterli miktarda amniyon sıvısı enjektöre alınır. Ve derhal, incelemenin yapılacağı genetik laboratuvarına gönderilir. Sonrasında bebek kontrol edilerek, anne bir süre dinlendirilip evine gönderilir. 

Kasık ağrısı, kasılma, su gelmesi, vajinal kanama, ateş gibi durumlarda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Amniyosentezin kesin sonuçları ortalama 3 haftada çıkar ve %99 doğrulukla bebeğin kromozomları hakkında bilgi verir. Sonuca göre, kromozomal bir bozukluk çıkması durumunda, aile isterse, yasal olarak gebeliği sonlandırma hakkına sahip olur.

Kromozomal bozuklukların bir tedavisi yoktur. O nedenle aile tüm tarama ve tanı testlerinde negatif bir sonuç çıkarsa, tek yapılabileceğin, bebeği aldırma hakkı olduğunu bilmelidir. Eğer bu seçeneğe hiçbir durumda sıcak bakmıyorsa, bu testleri yaptırmasının bir anlamı olmadığı konusunda da aydınlatılmalıdır.

Related Posts

Canım meleğim…

Bir melek daha geldi... Bugün pazar değil miydi yahu, hastane hastane, kıtalar arası geziyorum, eski...

Op. Dr. Banu Çiftçi – Facebook Live Yayını 27.07.2016

CNN İnsanlık Hali